ترجمه سبک ارتباطات و ویژگی‌های فرهنگی در فرهنگ‌های ارتباطات با بافت پیچیده و ساده: مطالعه موردی فنلاند، ژاپن و هند

توضیحات: اصل مقاله در کد 1-296 بصورت رایگان قابل دانلود است

قیمت: 5000 تومان