ترجمه کتاب نسل آینده ی مدیریت راهبردی ارتباط با مشتری

توضیحات: ترجمه 78 صفحه کتاب لاتین در زمینه ی مدیریت ارتباط با مشتری

قیمت: 4000 تومان