ترجمه ی مقاله استراتژی های هم مسیر سازی فناوری اطلاعات در جهت مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات: IT alignment strategies for customer relationship management

قیمت: 5000 تومان