ترجمه ی مقاله ی سنجه‌های جدید منابع انسانی امتیازدهی در کارت امتیازی کسب و کار

توضیحات: اصل مقاله در کد 1-297 بصورت رایگان قابل دانلود است

قیمت: 5000 تومان