پروپوزال بررسی رابطه بازار گرایی با عملکرد سازمان با نقش میانجی استراتژی های رقابتی

توضیحات:

قیمت: 8000 تومان