پروپوزال تحليل تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان از طريق نقش تصوير برند، اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند

توضیحات:

قیمت: 10000 تومان